Legea Educatiei Nationale 1/2011


HOTĂRÂRE nr. 185 din 16 aprilie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Nationale

HOTĂRÂRE nr. 61 din 19 noiembrie 2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Cercetarea şi inovarea ca surse de reînnoire a creşterii - COM (2014) 339
 
HOTĂRÂRE nr  929 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare dezvoltare şi inovare 2014-2020
 
HOTARARE nr. 518 din 26 iunie 2014 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 475 din 2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014
 

HOTARARE nr. 475 din 23 mai 2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014
 
HOTARARE nr. 750 din 2 octombrie 2013 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate din fonduri bugetare, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013

ORDONANTA nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica actualizata martie 2013
 
HG 1244 din 04.01.2013 privind modificarea si completarea unor acte normative referitoare la Planul national de cercetare - dezvoltare si inovare

HOTĂRÂRE Nr. 536 din 18 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

ORDIN Nr.3794 din 1 martie 2011 privind infiintarea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice,precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia

HOTARARE nr.134 din 16 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovarii

HOTARARE nr.133 din 16 februarie 2011 privind modificarea si completarea unor acte normative referitoare la Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare

HOTARARE nr. 551 din 6 iunie 2007 pentru aprobarea Criteriilor si standardelor,precum si a Metodologiei de evaluare si atestare a capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare

ORDONANTA nr.57 din 16 august 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltare tehnologica


 
 
 
 
În perioada 26-29 Martie 2015 Universitatea Tehnică de Construcții București va participa la Construct EXPO &
Romtherm

În perioada 22-25 Aprilie 2015 Universitatea Tehnică de Construcții București va participa la Romenvirotec

În perioada 08-09 Mai 2015
Facultatea de Geodezie organizează manifestarea științifică:   Simpozionul Facultații de Geodezie cu participare internațională GeoPreVi 2015

În perioada 28-29 Mai 2015
UTCB, AIIR și OAER organizează manifestarea științifică: Conferința Internațională RCEPB 2015

În perioada 08-12 Iunie 2015, UPB, UTCB și Academia Română organizează  manifestarea științifică:  
World Renewable Energy Congress 14 (WREC XIV)
Targuri & Expozitii

Salonul Cercetarii 2009-2014
Construct Expo 2012-2014
RomTherm 2012-2014
RomEnvirotec 2013-2014
RENEXPO 2013-2014

Departamentul de Management al Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii