Promovare UTCB
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCURESTI este o instituţie de învăţământ superior acreditată, conform HG 185/2013 şi OG 57/2002, în baza Deciziei ANCS nr. 9673/17.06.2008, ca instituţie de învăţământ superior care desfăşoară activităţi de cercetare şi face parte din Sistemul Naţional de Cercetare-Dezvoltare.

Pentru o bună funcţionare a proceselor de cercetare, în cadrul UTCB s-a înființat Departamentul de Management al Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (DMCDI). DMCDI este o organizaţie de cercetare, proiectare si studii autonomă, fără personalitate juridică si care funcţionează pe baza prevederilor Legii Educatiei Nationale 1/2011 si  a Cartei Universitare. Activitatea de cercetare stiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare reprezintă o componentă principală a proceselor de învăţământ superior din UTCB.

Activităţile de cercetare din cadrul UTCB, prin care se urmăreşte să realizeze excelenţa în cercetare, se realizează prin contribuţia corpului didactic universitar şi a personalului de cercetare în cadrul normei de cercetare şi în afara acesteia, pe bază de proiecte de cercetare accesate în sistem competiţional sau prin proiecte contractate direct cu diversi beneficiari.

Activităţile de cercetare, dezvoltare si inovare (CDI) sunt cuprinse în programele cadru (CDI) ale universităţii, în cele ale facultăţilor, departamentelor, centrelor de cercetare, etc. În cadrul acestor programe va fi inclusă şi tematica programelor de cercetare stiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare doctorală. Activităţile de cercetare stiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, se pot realiza şi prin parteneriat cu alte institute de învăţământ si de cercetare din ţară sau din străinătate, inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare.
 
În perioada 26-29 Martie 2015 Universitatea Tehnică de Construcții București va participa la Construct EXPO &
Romtherm

În perioada 22-25 Aprilie 2015 Universitatea Tehnică de Construcții București va participa la Romenvirotec

În perioada 08-09 Mai 2015
Facultatea de Geodezie organizează manifestarea științifică:   Simpozionul Facultații de Geodezie cu participare internațională GeoPreVi 2015

În perioada 28-29 Mai 2015
UTCB, AIIR și OAER organizează manifestarea științifică: Conferința Internațională RCEPB 2015

În perioada 08-12 Iunie 2015, UPB, UTCB și Academia Română organizează  manifestarea științifică:  
World Renewable Energy Congress 14 (WREC XIV)
Targuri & Expozitii

Salonul Cercetarii 2009-2014
Construct Expo 2012-2014
RomTherm 2012-2014
RomEnvirotec 2013-2014
RENEXPO 2013-2014

Departamentul de Management al Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii