Centrele de cercetare sunt înființate de Senatul UTCB pe baza metodologiei proprii. Ele pot fi acreditate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin organismele sale specializate. Centrele de cercetare sunt evaluate și ierarhizate periodic de către UTCB pe baza unei metodologii proprii în concordanță cu metodologiile agreate la nivel național şi european.
În ședința Senatului UTCB din data de 24.01.2011 a fost aprobată Metodologia de Înființare a Centrelor de Cercetare în UTCB  și în ședința Senatului UTCB din data de 17.12.2012 a fost aprobată Metodologia de Evaluare a Centrelor de Cercetare din UTCB.
                            

Centre de cercetare (in ordinea infiintarii)

1. Centrul de Cercetare: Ingineria Apelor Subterane
Director Centru: Conf.univ.dr.ing. Constantin Radu GOGU

2. Centrul de Cercetare Avansată pentru Calitate AMBientală şi Fizica ClădIrilor (CAMBI)
Director Centru: Conf.univ. dr.ing. Ilinca NĂSTASE

3. Centrul de Cercetare: Eficienţă Energetică în Clădiri (CEEC)
Director Centru: Prof.univ.dr.ing.  Sorin BURCHIU

4. Centrul de Cercetare: Ingineria Echipamentelor Tehnologice în Construcţii
Director Centru: Sef. lucr.dr.ing. Marian DIMA

5. Centrul de Cercetare Avansată în Rezistenţă Materialelor (CAREM)
Director Centru: Şef.lucr.dr.ing. Cristian GHINDEA

6. Centrul de Cercetare: Drumuri şi Aeroporturi
Director Centru: Conf.univ.dr.ing. Carmen RĂCĂNEL

7. Centrul de Cercetare în Geodezie Spaţială, Fotogrammetrie, Teledetecţie şi G.I.S (GEOS)
Director Centru: Şef.lucr.dr.ing. Tiberiu RUS

8. Centrul de Cercetare: Măsurători Geodezice Inginereşti şi Infrastructuri de Date Spaţiale (CCMGIIDS)
Director Centru: Conf.univ.dr.ing. Aurel SĂRĂCIN

9. Centrul de Cercetare pentru Valorificarea Deşeurilor Minerale în Materiale de Construcţii
Director Centru: Prof.univ.dr.ing. Maria GHEORGHE

10. Centrul de Cercetare pentru Structuri de Beton (CCSB)
Director Centru: Prof.univ.dr.ing. Radu PASCU

11. Centrul de Cercetare pentru Sisteme Termice (SITER)
Director Centru: Prof.univ.dr.ing. Liviu DRUGHEAN

12. Centrul de Cercetare pentru Matematică şi Informatică
Director Centru: Lect. univ. dr. mat. Leonard DAUS

13. Centrul de Cercetare: Traducere Specializată și Comunicare Interculturală (TSCI)
Director Centru: Conf.univ.dr. Carmen ARDELEAN

14. Centrul de Cercetare în Inginerie Electrică și Iluminat (CC- IELI)
Director Centru: Conf.univ.dr.ing. Eleonora DARIE

15. Amenajari Hidrotehnice și Gospodarirea Apelor (AQUA)
Director Centru: Conf.univ.dr.ing. Altan ABDULAMIT

16. Centrul de Cercetare în Domeniul Ingineriei Structurale, Modelării Probabilistice a Acțiunilor și Estimări Riscului Structural “profesor Dan Ghiocel” (CCDG)
Director Centru: Asist.dr.ing. Andrei Pricopie

17. Centrul de Cercetare în Ingineria Geotehnică - (CIG)
Director Centru: Prof.univ.dr.ing. Horaţiu POPA

18. Centrul de Cercetare: Evaluarea Riscului Seismic
Director Centru: Prof.univ.dr.ing.  Radu VĂCĂREANU


                                                                                                                                                     
 
În perioada 26-29 Martie 2015 Universitatea Tehnică de Construcții București va participa la Construct EXPO &
Romtherm

În perioada 22-25 Aprilie 2015 Universitatea Tehnică de Construcții București va participa la Romenvirotec

În perioada 08-09 Mai 2015
Facultatea de Geodezie organizează manifestarea științifică:   Simpozionul Facultații de Geodezie cu participare internațională GeoPreVi 2015

În perioada 28-29 Mai 2015
UTCB, AIIR și OAER organizează manifestarea științifică: Conferința Internațională RCEPB 2015

În perioada 08-12 Iunie 2015, UPB, UTCB și Academia Română organizează  manifestarea științifică:  
World Renewable Energy Congress 14 (WREC XIV)
Targuri & Expozitii

Salonul Cercetarii 2009-2014
Construct Expo 2012-2014
RomTherm 2012-2014
RomEnvirotec 2013-2014
RENEXPO 2013-2014

Departamentul de Management al Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii